Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2013

achtung-ein-dichter
0806 f58e 500
:3
Reposted fromwerterowska werterowska
achtung-ein-dichter
7081 026d
Reposted fromchudeszkity chudeszkity
achtung-ein-dichter
Reposted fromgruetze gruetze viapraesens praesens
Liar ! on imgfave
Reposted fromweheartit weheartit viapraesens praesens
achtung-ein-dichter
wciąż mam jedną zasadę - chcesz czy nie chcesz musisz dawać radę
— ♥donGURALesko
Reposted frommefir mefir viapraesens praesens
achtung-ein-dichter
Uwielbiam gdy leżysz obok mnie, gdy mnie obejmujesz.
Uwielbiam wsłuchiwać się w bicie Twojego serca.
Uwielbiam widzieć Cię bez koszulki. Uwielbiam gdy mnie całujesz, gdy mnie dotykasz, gdy jesteś blisko.
— Sosza [ www.przemijamy.blog.onet.pl ]
Reposted fromresort resort viapraesens praesens
achtung-ein-dichter
0196 e37e
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
7415 2f5e
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
7475 7c1d
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
4965 6777 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
9327 b91c 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
8203 17cc 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
8220 502a
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
8235 bef4 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
8246 602a 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
8266 5e31 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi
achtung-ein-dichter
8285 f625 500
Reposted fromusagii usagii viayaoi yaoi

October 02 2013

achtung-ein-dichter
Zmyślny facet łapie kobietę za słowa. Romantyk za serce. A prostak... za tyłek.
— niepotrzebneskreslic.soup.io
Reposted fromwerterowska werterowska

September 18 2013

achtung-ein-dichter
0638 2599
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawerterowska werterowska
achtung-ein-dichter
7639 5a6e 500
znak na Patriarszych Prudach
"zabrania się rozmowy z nieznajomymi"
czyli Bułhakow w Moskwie 

Reposted fromjustblog justblog viakocieserce kocieserce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl